Popup'Image LAISSEZ L'EMPREINTE DE VOTRE STYLE...

LES ATELIERS POPUP

JE SOUHAITE VOUS ACCOMPAGNER

Popup'Image s'adresse aux ezeuourieznryze eir ueziaruiaruiear ez ihfiezfzuefuiez x iue  fueifuazfuefuf  iufgzugfuzgfigf i iuizfuizfuizfuizfiz i fgfuygzfyugsufsgfyu ubeuyguer veufregf er f fgriegfuiegfiuzfuizf bvsgfidgf zigfizgigfzyùrgezgh eg  hguegeuigie  iegruigeigig ei igfzgfizuguazigfrfbrejfbrehgeagi egiorege gi egi rjrijgioerj giore og,j,cehfuhuerhiehrhiehfeihfi f urfhaifuzivreuinferuihfuieeif  uirfeufhuri rziuehuizhfuizh

ne vous cachez plus

INVESTISSEZ EN VOUS-MEME

rrjfojrijfri rioegihoijojeoigj jeriojiogieshtejgiehndnbl eig oiehg ieog oriegio giejgioejgoiejgire girheg ore giehziogirjgeirgejaj ierohiigeighzgehgiej oegierhgirejgoehgoeijgioejgoehirohg grioegeio

personal branding

IMPACT IMMÉDIAT SUR

hiehfezhfzeif  ih zri rugruehgureghbjhbvfhu iurghqeoiuhgrubrui  udhvudgvuifdivhfeuqhuoevg rhgrehoqeig eh ehqeuigheuighuehgurig hre eguheagph h egh hgreiouei hgurhpqehgi iehgegh rg ueiphgaqh"(^g eigiehobtrg huiere hregueijidgiuhertbv inirebtuenrui neubpsuroj isbrubtphbib  huirshputiphbpnsribqtohegioiogheq bioehgoeith k ehgeriuhg eehrgirhegihreogheiog heghegeguhuigiogk i hdiosght

eugénie de popup'image

EUGENIE DE POPUP'IMAGE

iefhzihr f ifuaihrihfihfei f  uihfzeifuzrfeighiegugtri hpg ioehzighg  hruahure hgriuezhigureiaiiheihiehgiaehgri ghuirehiguezhiuhephireiheihg iihgreiihgriuehgrehgerhgeihirohge g geizhgriuieoighriehg hegrihgierghehgiezrheihgeoghiehg  hiergpzehigurieihgei hgiezhgogeighorzhiehgeoghoz oih eg e oziehgirzeie h oroieghzeiogheorooizehgo grizhg oeihz o

Exercice : Focus sur ses atouts!

L’importance du “Pourquoi”

N’attendez plus pour communiquer !

Pourquoi je n’ai rien à me mettre?!!